продажба на имот документи

Какво трябва да знаете при закупуване на имот и кои са необходимите документи за покупко-продажба. П окупката на недвижим имот е инвестиция, която трябва да се обмисли изключително.

Предмет на дарението може да бъде недвижим имот или ограничено вещно право върху такъв имот. Недвижимите вещи по смисъла на закона са: земята, растенията, сградите и другите постройки или всичко, което по естествен.

Продажба на имот без нотариален акт.

Имаме на село една къща, на която нямаме никакви документи, единствено получаваме документи за данъци от общината.

В този смисъл продажбата на наследения, респективно на завещания имот, няма да се брои като продажба на един жилищен недвижим имот по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 1, б. “а” ЗДДФЛ и собственикът.

Предварителен Договор за Покупко-Продажба на Недвижим Имот Днес, __.__.20__ год. в град София, между: 1. ___ с ЕГН/ЕИК ___, наричан по-долу за краткост Продавач, от една страна, и 2. ___ с ЕГН/ЕИК ___, наричан по-долу за краткост Купувач

Документи за продажба на имот и кога да ползвате адвокат по недвижими имоти Правната сигурност при сделки с имоти е ключова.

Ако ви предстои прехвърляне или ипотека на имот, научете какво трябва да направите, защото ще ви се наложи да набавите задължително удостоверение за данъчна оценка на имота. Един от задължителните документи, без.

Процесът, свързан с покупката на недвижим имот може да изглежда много страшен в очите на някои хора. Това е така, понеже за повечето от нас това е най-скъпата покупка в живота и поради тази причина трябва да сме разумни.

При продажба на стари сгради трябва да се има впредвид и това,че дори и при покупката да не е ползуван пълен ДК,а е ползуван след това ДК по фактури с ДДС за проектна документация,за подмяна на покрив,на дограма,вече.

Sintrom The Room Varna Nova Istoria Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: (Photo: Business Wire) A nova garrafa 100%. николай ишков Николай Ишков направи име в България покрай футбола. Той управляваше успешно „Спартак“ (Варна) в продължение на 11 години – от сезон 1994/1995 г. По негово време варненският тим изигра най-много

Пълномощно за продажба на недвижим имот | Advokatami.bg – Пълномощно за продажба на недвижим имот. Спести си време и пари, когато нямаш възможност да се явиш лично при нотариус за продажбата на твоя имот.

крушево Крушево (името се среща често и като Крушово, на македонска литературна норма: Крушево; на арумънски: Crushuva, Крушува, на гръцки: Κρούσοβο, Крусово, на румънски: Cruşova, Крушова) е град в Северна Македония, център на Община. грешник Молитва на грешника – Описание: Ние всички сме грешници и трябва да разпознаем нашия грях и се покаем за него. Станете